H o s p o d a ř e n í   f o n d u

Hospodaření fondu v roce 2015.

Příjmy:

Dary – konkrétní osoby                                30 000,00

Úroky                                                                         0,80

----------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY celkem                                             30 000,80 Kč

Vydání: 0

Stav účtu k 31.12.2015                              30 000,80 Kč

===========================================

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Hospodaření fondu v roce 2016:

Příjmy:

Dary – konkrétní osoby                               52 500,00

Dary – Svaz dobrovolných hasičů Lubná    1 644,00

Dary – Senec Nad vodou                             33 333,00

Dary – obec Lubná                                       41 000,00

Úroky                                                                     26,06

------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY celkem                                        128 503,06 Kč

Vydání:

Zhotovení mříže do vchodu                     -27 322,00

Úprava vchodových dveří                          -5 634,00

Odstranění holubího trusu                      -52 152,00

Poplatek za vedení účtu                                -159,00

--------------------------------------------------------------------

VÝDAJE celkem                                         -88 267,00 Kč

Stav účtu k 31.12.2016                               70 185,83 Kč

===========================================

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Hospodaření fondu v roce 2017:

Stav účtu k 31.12.2016                                           70.185,83 Kč

Příjmy:

Dary – konkrétní osoby                                          27.200,00

Dary – Svaz dobrovolných hasičů Lubná,

             vybráno na různých akcích                         9.912,00

Dary – obec Lubná                                                160.000,00

Úroky                                                                               15,67

---------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY celkem                                                      197.127,67 Kč

Vydání:

Oprava kostelních lavic                                         -14.520,00 Kč

Elektromontážní práce na kostelním zvonění     -57.673,00

Sedáky na kostelní lavice                                      -13.000,00

Odvod dešťové vody se střechy kostela a okolí -70.645,00

Likvidace červotoče kyanidovou metodou          -47.190,00

Poplatek za vedení účtu                                                -81,00

--------------------------------------------------------------------

VÝDAJE celkem                                                    -203.109,00 Kč

Stav účtu k 31.12.2017                                            64.194,50 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hospodaření fondu v roce 2018:

Stav účtu k 31.12.2017                                           64.194,50 Kč

PŘÍJMY:

Dary – konkrétní osoby                                          24.830,00

Dary – Svaz dobrovolných hasičů Lubná,

             vybráno na různých akcích                         4.820,00

Úroky                                                                               18,21

-------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY celkem                                                      29.668,21 Kč

Vydání:

 0

-------------------------------------------------------------------------------------

VÝDAJE celkem                                                               0,00 Kč

Stav účtu k 31.12.2018                                            93.862,71 Kč

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Hospodaření fondu v roce 2019:

Stav účtu k 31.12.2018                                            93.862,71 Kč

PŘÍJMY:

Dary – konkrétní osoby                                          35.760,37

 

Úroky                                                                               24,33

-------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY celkem                                                       35.784,70 Kč

VYDÁNÍ:

Ciferník k hodinám                                                 -32.735,00 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------

VÝDAJE celkem                                                      -32.735,00 Kč

Stav účtu k 31.12.2018                                            96.912,41 Kč

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-