ŠTÉR, Josef

 

nar. 22. 2.1895 Lubná čp. 85

zmř. 15. 9.1916 padl „bei Nova Ves“(?)(jednoroční dobrovolník u 91 pěšího  

                pluku)

 

Jeho jméno se nachází na pamětní desce věnované obětem I. světové války, umístěné na vnější stěně kaple v obci Chlum u Pavlíkova.

 

Syn Josefa Štéra, nádeníka v Lubné čp. 85, původem ze Zvíkovce, a zemřel v Lubné v roce 1906, a Vincencie Zajícové z Lašovic (později provdané za Josefa Stříbrského v Chlumu u Pavlíkova čp. 6)