PERGLER, Stanislav

narozen  4. 5.1895 Lubná-cihelna          

Syn Jana Perglera, nádeníka v lubenské cihelně, původem z Hřebečník, a Julie Benešové z Hřebečník.

Absolvent Reaálného gymnásia v Rakovníku, ruský legionář.

V rakousko-uherské armádě byl vojínem 88. pěšího pluku. Zajat byl dne 7. 9.1915 u Tarnopolu, Do čsl. legie v Rusku byl zařazen dne 16. 6.1916 v hodnosti praporčíka k 1. střeleckému pluku. Činnost v legiích ukončil 14. 2.1919. Do vlasti se vrátil v hodnosti kapitána. Za 1. republiky byl vojákem z povolání, naposledy v hodnosti plukovníka.

Za nacistické okupace byl zaměstnán jako úředník Zemského úřadu v Brně. Bydlel v Brně, Antonínská ul. č. 2. Byl zapojen v odbojově organizaci Obrana národa. Zatčen byl dne 30. 9.1941.

Byl popraven ve skupině s dalšími 11 vlastenci v neděli dne 21. 6.1942 v Kounicových kolejích v Brně za účast v odbojové skupině Obrana národa. Zanechal manželku a dva syny.