čp. 82  (odděleno od čp. 32)
 

     Na základě vysvědčení představenstva obce Lubné z 19. dubna 1875 byl do gruntovní knihy vložen zápis o tom, že na parcelách č. parc. 67 a 107, které byly odkoupeny od čp. 32, byl postaven domek a do gruntovní knihy vloženo právo vlastnické ve prospěch manželů Jana a Františky Chytrých. Domek byl dlouhý 18 loket a 5 loket široký.[1]

 

 


[1]  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 346v.