Poslání nadačního fondu

Kostel sv. Jiří v Lubné u Rakovníka je docela obyčejným kostelem ve zcela obyčejné vesnici. Nevyznačuje se žádnou mimořádnou architekturou nebo nějakou mimořádně výjimečnou vnitřní výzdobou. Vyniká jen svou naprostou obyčejností.

Víra v Boha byla přirozenou a neoddělitelnou součástí každodenního života našich předků. Kostel v Lubné u Rakovníka, jak ho známe dnes, postavila vrchnost pro své poddané patrně na stejném místě, kde několik století před tím už nějaký kostel určitě stál. Kolem kostela byl odedávna hřbitov, kam byli pohřbíváni dávní obyvatelé Lubné, tedy většinou naši předkové a příbuzní. Možná i dnes ještě šlapeme po jejich ostatcích.

Na duchovní chod kostela, můžeme-li to tak nazvat, přispívali všichni obyvatelé obce, ať sedláci, domkáři, čeledíni a děvečky, nádeníci nebo podruzi. Všichni se také starali o výzdobu interiéru a o celkovou údržbu kostela. Koncem 19. století však vztah lidí k církvi na Rakovnicku docela silně ochladl. Po roce 1918 pak mimořádně velké množství lidí z římsko-katolické církve vystoupilo. Starší lidé často přestoupili k nově zřízené československé církvi, z mladších se stali bezvěrci. Korunu všemu nasadily po roce 1948 zvrhlé komunistické ideje a jejich horliví vyznavači a vykonavatelé. Náš kostel sv. Jiří, vedle řady dalších kostelů s podobným osudem, se tedy dnes nachází v katastrofálním stavu.

Je nám zcela jedno, kdo má lubenský kostel dnes nebo v budoucnosti bude mít v majetku. Naprosto mimo nás jdou řeči o tom, kolik katolická církev dostala zpět z ukradeného majetku, jak je teď bohatá a jiné podobné řeči, hodné zaplivaného hostince 4. cenové skupiny, neblahé paměti. Nechceme takto planě a hloupě diskutovat, neboť čas běží a červotoč hlodá. Než se vzpamatujeme, může se dílo, které vybudovali naši předkové v uplynulých staletích, rozpadnout na prach. Nechceme čekat na nějaký boží zázrak, ale rádi bychom se, za přispění laskavých dárců, pokusili nějaký ten zázrak uskutečnit sami. Samozřejmě s boží pomocí.

Nechceme být lhostejní k této kulturní památce, k dílu našich předků. Prosím, pomozte i Vy kostel sv. Jiří v Lubné u Rakovníka vrátit do jeho původní podoby.

Děkujeme.