POCHMAN, Vladimír

nar. 22. 1.1897 Lubná 43

Syn Vincence (Čeňka) Pochmana, rolníka v Lubné 43, a Anežky Hejdové z Milostína 7

Ruský legionář . Plukovník čs. armády.