HRUDKA, Antonín

Narodil se ca. v letech 1898 - 1900.

Do Lubné přišel kolem roku 1938 jako vystěhovalec ze Sudet. Byl zaměstnán v Hospodářském družstvu v Rakovníku. Jako příšlušník odboje (ilegální KSČ) byl v roce 1943 zatčen gestapem. Později zahynul v Terezíně.

Antonín Hrudka byl ženat a měl sedm dětí.

Na sídle býv. Hospodářského družstva v Rakovníku, Ottova ul. čp. 418, bylo jeho jméno uvedeno na pamětní desce. V současné době v této budově sídlí vydavatelství Raport.