Nadační fond a daň z příjmu dárce

Každý dárce, buď jako podnikatel nebo zaměstnanec, může svým finančním darem ve prospěch Nadačního fondu snížit svůj základ daně, a to podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. K tomu účelu je však nutno uzavřít darovací smlouvu, jejíž formulář je připraven zde.

  1. Fyzické osoby: Aby mohl být poskytnutý dar zahrnut do výroční uzávěrky podnikajícího dárce a snížit tak základ daně z příjmu fyzických osob, nesmí celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce přesáhnout 2% základu daně nebo musí činit alespoň 1.000,00 Kč (v úhrnu darů za rok).
  2. Právnické osoby: Pokud je dárce právnickou osobou, musí mít dar, aby mohl být uplatněn odpočet od základu daně z příjmu právnických osob, hodnotu alespoň 2.000,00 Kč (v úhrnu darů za rok). Nejvýše lze odečíst 5% z upraveného základu daně.
  3. Zaměstnanci: Pokud zúčtování daně místo dárce provádí zaměstnavatel, předá zaměstnanec darovací smlouvu a potvrzení o daru mzdové účtárně nejpozději do 15. února následujícího roku. Toto potvrzení bude zahrnuto mezi položky snižující daňový základ zaměstnance.

Pokud dárce podává daňové přiznání sám, uplatní odpočet od základu daně ve svém daňovém přiznání.