POCHMAN, Vladimír

nar. 22. 1.1897 Lubná 43

Syn Vincence (Čeňka) Pochmana, rolníka v Lubné 43, a Anežky Hejdové z Milostína 76

Ruský a francouzský legionář. Plukovník čs. armády.

 

Vladimír Pochman vystudoval reálku v Rakovníku a na jaře 1915 vykonal maturitu s dobrým prospěchem. Téhož roku byl odveden a narukoval k pěšímu pluku v Praze-Vršovicích. Na jaře 1916 byl převelen k chorvatskému pluku do Uher, který byl poslán do boje na ruskou frontu. Vladimír Pochman byl v Bukovině nezraněný zajat a převezen do nitra ruské říše, kde se přihlásil do dobrovolnického vojska československé legie. Přes Archangelsk byl převezen do Francie, kde byl v roce 1917 nasazen na frontě proti Němcům. Byl povýšen na podporučíka a několikrát vyznamenán. Do vlasti se vrátil v prosinci 1918. Po krátké dovolené byl povýšen na nadporučíka a ustanoven vedoucím učitelem zákopové války na důstojnickém učilišti v Milovicích.

Jako kapitán 21. pěšího pluku čáslavského oženil se 19. 8.1922 v Rakovníku s Marií Kubínkovou z Mutějovic.

Po onemocnění těžkou chřipkou se rok léčil v sanatoriu na Pleši. V roce 1923 nastoupil u pražského doplňovacího velitelství. Od roku 1925 pak působil u vojenského doplňovacího velitelství v Plzni. V roce 1939 bylo toto velitelství v Plzni zrušeno a štábní kapitán Vladimír Pochman musel odejít do civilu a byl nucen vrhnout se do soukromého podnikání. Nejdříve byl ustanoven komisařem u firmy Perutz v Rakovníku.  V létě 1940 byl vystřídán německým příslušníkem a ponechán u firmy jako úředník.

Dne 23. 1.1941 přišli k němu do kanceláře dva neznámí páni v civilu a žádali, aby si mohli prohlédnout továrnu. Jelikož měl Vladimír Pochman od zrovna nepřítomného nadřízeného zakázáno bez řádného průkazu dovolit prohlídku továrny, toto jim nedovolil, byť se legitimovali říšským odznakem pod klopou kabátu. Žádal jiný průkaz. Teprve pak ti dva pánové předložili průkazy německé tajné policie (Gestapa). Na to jim Pochman prohlídku dovolil, ale oni již odmítli a odjeli. Druhý den odpoledne byl Vladimír Pochman gestapem zatčen a odvezen na služebnu do Kladna. Po čase byl převezen do koncentračního tábora v Dachau, kde byl jako vězeň č. 24.172 držen na bloku 10/2.

Je pravděpodobné, že Vladimír Pochman byl vyprovokován a zatčen na udání.