JAKUBKA, Rudolf  

nar. 11.10.1893 Lubná 20

Syn Josefa Jakubky, čeledína ve Všetatech, a Kateřiny Šnoblové z Hřebečník 46

Ruský legionář. Původně tovární dělník. Žil v Rakovníku a v Lubné