KAPOUN, Václav

nar. 10. 4.1894 Rakovník 181

Syn Václava Kapouna, nádeníka v Lubné 56, a Marie Markové z Olešné.

Ruský legionář. Horník v Lubné 64.